Kursen

i Kallebäck

Modul 1
3-4 MAJ
2019

Modul 2
Hösten 2019

Equipped-kursen är en praktisk träningskurs utvecklad av David Jackman och engelska Proclamation Trust. Den är utformad för att utrusta dig som trofast proklamerar Guds ord. Den innehåller tre moduler, som var och en hålls under två intensiva undervisningsdagar. Modul 1 heter Equipped by the Lord, därför att vi tillsammans lägger märke till att hela Bibeln är ett uttryck för Guds tankar och hjärta. Den ger oss inte bara instruktioner om vad vi ska predika, men också hur vi ska predika den. Och samma Ande som inspirerade de som skrev Bibeln, upplyser också dess läsare och ger predikanter kraft. Modul 2, som heter: Equipped with the skills handlar om att ge verktyg för att hantera Bibeln och går bortom den teologiska grund som lagts i Modul 1 till att bli mycket praktisk.