Vaughan Roberts - Konferensen 2019

Fredag - hur man predikar Habackuk  i kontexten av Guds stora plan

Pass 1 – Vaughan Roberts  – Habakkuk: from study to pulpit (1/3)

Pass 2 – Vaughan Roberts  – Habakkuk: from study to pulpit (2/3)

Seminarium  1 – Chris & Lotta Strajnic –  Äktenskap och kristet arbete

 

Seminarium  2 – Jonathan Pearson –  Hur man läser Bibeln två och två

Pass 3 – Vaughan Roberts  – Habakkuk: from study to pulpit (3/3)

Lördag - Hebreerbrevet - Jesus: Helt enkelt den bäste!

Pass 1 – Vaughan Roberts – Hebreerbrevet: Jesus: Helt enkelt den bäste! (1/3)

Pass 2 – Vaughan Roberts – Hebreerbrevet: Jesus: Helt enkelt den bäste! (2/3)

Intervju med Vaughan Roberts om att tro när krisen kommer

Pass 3 – Chris Strajnic – Att se åt båda hållen: Bibelns medelpunkt (Matteus 1)

Pass 4 – Vaughan Roberts – Hebreerbrevet: Jesus: Helt enkelt den bäste! (3/3)