Konferensen

 

Equipped:Konferensen 2019

Dag 1 (9.00-16.30)

 •  3 föredrag av Vaughan Roberts (Oxford, Storbritannien) med fokus på hur man predikar Habackuk i kontexten av Guds stora plan.
 • Valbara seminarier:
 1. Chris & Lotta Strajnic (Åkersberga) kommer att dela med sig kring ämnet Äktenskap och Kristet arbete.
 2. Jonathan Pearson (Göteborg) kommer att tala om Hur man läser Bibeln två och två.

Dag 2 (9.00-16.30)

 • Vaughan kommer predika 3 gånger från Hebreerbrevet kring ämnet Jesus: Helt enkelt den bäste! Även denna dag kommer Vaughan ha en betoning på hur vi förstår Bibeln inom Gud stora plan.
 • 1 predikan av Chris Strajnic om att se åt båda hållen: Bibelns medelpunkt (Matteus 1).
 • Intervju med Vaughan om att tro när krisen kommer.

Den första dagen riktar sig särskilt till dig som har en tjänst där förkunnelsen av Guds ord är central. 

Denna dag lämpar sig även för dig som undervisar barn och ungdomar eller har hand om en bibelstudiegrupp. 

Dag 1 kommer vara på engelska (förutom seminarierna). Om man hör av sig i förväg så kan vi ordna med simultantolkning till svenska. 

 

Den andra dagen är öppen för alla som längtar efter att tränga djupare in i Guds ord för att bli bättre rustad att personligen studera Bibeln och dela den med andra.

 

 • Konferensen är gratis men det finns möjlighet att bidra till omkostnaderna.
 • Begränsat antal platser så anmäl dig så fort som möjligt.  

Anmäl dig senast den 22 mars till 

Meddela vilka dagar du kommer närvara samt behov av speciell kost.

 
 • Vi bjuder på fika och en enkel lunch under båda dagarna.
 • Vid konferensen kommer den svenska översättningen av Vaughans välkända bok God’s big picture –Guds stora plan: Den röda tråden genom Bibeln att lanseras.