Home

Guds ord formar kyrkor, förändrar liv

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Tim 3:16-17

 

Om oss

Vår övertygelse är att tydlig och trofast förkunnelse av Guds ord, i den helige Andens kraft, framförd i en förväntan född i bön, om att Gud kommer att forma kyrkor och förändrar liv, är det största behovet i den kristna kyrkan i Sverige i dag.

Vi tror att detta görs bäst genom bibelutläggande förkunnelse där huvudpoängen i texten också blir huvudpoängen i predikan genom en trogen behandling av texten i dess rätta sammanhang. Förkunnarens uppgift är att för vår tids åhörare noggrant och i bön förklara – ”lägga ut” – Guds oföränderliga, nödvändiga, kraftfulla, klara, inspirerade, felfria, auktoritativa och tillräckliga ord, istället för att tvinga på texten sina personliga eller kulturella känslor, uppfattningar och förutfattade meningar.

 

Därför är vårt mål att undervisa Bibeln för predikanter, för att utrusta dem att undervisa andra. Ytterligare ett mål är att erbjuda gemenskap och att utveckla samarbete mellan likasinnade evangeliska förkunnare, överlåtna åt bibelutläggande förkunnelse, i syfte att uppmuntra varandra i den livsviktiga uppgiften att förkunna Guds ord.

     • Konferensen: Equipped-konferensen är en årligen återkommande tvådagarskonferens kring Bibeln. Den första dagen riktar sig särskilt till dig som har en tjänst där förkunnelsen av Guds ord är central. Den andra dagen är öppen för alla som längtar efter att tränga djupare in i Guds ord för att bli bättre rustad att personligen studera Bibeln och dela den med andra.

De två huvudsakliga sätt vi ämnar nå dessa mål är genom Equipped-kursen och Equipped-konferensen:

   • Kursen: Equipped-kursen är en praktisk träningskurs utvecklad av David Jackman och engelska Proclamation Trust. Den är utformad för att utrusta dig som trofast proklamerar Guds ord. Den innehåller tre moduler, som var och en hålls under två intensiva undervisningsdagar.

 

När Guds ord förkunnas troget, hörs verkligen Guds röst. Det är också då Guds ande tar Guds ord och utför Guds verk. Det är just därför vi alla behöver bli utrustade och uppmuntrade att hålla ut i den livsavgörande förkunnargärningen.

Mer information hittar du på vår hemsida med planerade moduler i Equipped-kursen och uppdateringar kring nästa Equipped-konferens. Vi vill också uppmuntra dig att ta kontakt (info[at]equippedsverige.se) om du vill anordna en kurs i din kyrka eller tillsammans med andra kyrkor, eftersom vi verkligen gillar att arbeta nära förkunnarna.

2020 Konferensen med Christopher Ash

 

Christopher Ash är verksam som författare vid Tyndale House i Cambridge och del i predikantteamet i St.Andrew the Great church. Han arbetar heltid som författare, predikant och talare. Efter att ha arbetat med telekommunikation och som mattelärare har Christoffer tjänat som assisterande pastor, församlingsplanterare och från 2004-2015 som rektor på Cornhill Training Course i London. Han har skrivit ett antal böcker däribland The Priority of Preaching och Teaching Psalms volym 1 och 2. 

2019 Konferensen med Vaughan Roberts

 

Vaughan Roberts är pastor i St Ebbe’s Church, Oxford, och leder Proclamation Trust som tränar och utrustar predikanter i bibelutläggande förkunnelse. Han är även författare till många böcker, inklusive God’s Big Picture och Battles Christians Face.

 
 
 
 

Andra talare på konferensen

Jonathan Pearson
Jonathan Pearson
Jonathan har en passion för att läsa Bibeln två och två. Han har
Chris & Lotta Stranjic
Chris & Lotta Stranjic
Chris & Lotta är verksamma i Emmauskyrkan i Åkersberga, Stockholm. Chris arbetar med

Kursen

i Kallebäck

Modul 1

3-4 maj 2019

Equipped-kursen är en praktisk träningskurs utvecklad av David Jackman och engelska Proclamation Trust. Den är utformad för att utrusta dig som trofast proklamerar Guds ord. Den innehåller tre moduler, som var och en hålls under två intensiva undervisningsdagar. Modul 1 heter Equipped by the Lord, därför att vi tillsammans lägger märke till att hela Bibeln är ett uttryck för Guds tankar och hjärta. Den ger oss inte bara instruktioner om vad vi ska predika, men också hur vi ska predika den. Och samma Ande som inspirerade de som skrev Bibeln, upplyser också dess läsare och ger predikanter kraft. Modul 2, som heter: Equipped with the skills handlar om att ge verktyg för att hantera Bibeln och går bortom den teologiska grund som lagts i Modul 1 till att bli mycket praktisk.

Artiklar

Läs mer om bibelutläggande förkunnelse

testimonials

För mig var det naturligt att Bibelns texter skulle styra både innehållet och utformningen av förkunnelsen. Däremot kunde jag ändå uppleva en osäkerhet kring hur detta rent praktiskt skulle gå till, som exempelvis när det kom till förberedelsen av predikan. I detta blev kursen Equipped en fantastisk hjälp för mig. Genom undervisning och gruppsamtal fick jag ta del av en mängd viktiga och grundläggande insikter samt en rad konkreta verktyg som verkligen hjälper mig att låta Guds Ord än mer få stå i centrum för min förkunnelse. Denna kurs är verkligen en fantastisk möjlighet för alla förkunnare.

Joel Magnusson Pastor i Missionskyrkan på Tjörn

Textutläggande predikan frigör på ett speciellt sätt Bibelordets kraft till frälsning, helgelse och helande. Kursen innehåller god undervisning och utvecklande gruppövningar som kompletteras av en inspirerande gemenskap med andra som lever i kallelsen att förkunna Guds ord. Och jag gillar verkligen den lite lågmälda, eftertänksamma, och samtidigt tydliga, brittiska attityd som präglar Equipped.

Jonas Vestlund Församlingsledare i Pingst Arvika

Contact Us

Vi vill också uppmuntra dig att ta kontakt om du vill anordna en kurs i din kyrka eller tillsammans med andra kyrkor, eftersom vi verkligen gillar att arbeta nära förkunnarna.

Böcker

Två böcker om förkunnelse, nu på svenska!

Bibelutläggande förkunnelse – Så kan du förmedla Guds ord idag av David Helm

Denna bok är skriven för dig som är eller vill bli förkunnare och här i förklarar pastor David Helm fördelarna med att predika bibelutläggande och hur det praktiskt går till. Trots att boken är relativt kort presenteras en steg för steg-modell grundligt. Dessutom innehåller den konkreta hjälpmedel för att du ska kunna utvecklas som förkunnare – och dina åhörare få ut mer av din förkunnelse.

David Helm är pastor i Holy Trinity Church i Chicago. Han leder dessutom arbetet vid Charles Simeon Trust som samarbetar med olika samfund och församlingar för att träna framtidens ledare i bibelutläggande förkunnelse genom praktiska studiegrupper. Beställ ditt ex. här

Varje förkunnare som vill utgå från ett förtroende för bibeltexternas inneboende kraft och auktoritet finner här en ovärderlig hjälp till en respektfull och grundlig behandling av texterna med hänsyn tagen till litterär genre och historiska sammanhang. Du lockas in i en spännande genomgång där du steg för steg får hjälp att inse värdet av en textutläggande förkunnelse och dess relevans för vår samtid.

Roland Hellsten, förkunnare, bibellärare, författare

Bibelutläggande predikan är inte ett sätt bland andra att predika Guds Ord. Det är vad predikan av Guds Ord är. Författaren presenterar grunderna för vad detta handlar om och ger praktisk vägledning. Jag förutspår att denna lärobok kan vara det du behöver för att predika Guds Ord istället för dina egna.

Markus Holmbom, pastor i Pingstkyrkan Skellefteå

Hör upp! En praktisk guide till att lyssna på predikan av Christopher Ash

Varför i hela världen skulle det behövas en guide i hur man lyssnar på predikningar? Behöver vi inte bara ”komma dit” och hålla oss vakna? Nej, Jesus sa: ”Var därför noga med hur ni lyssnar.” Faktum är att det är något helt annat att lyssna på undervisning från Bibeln än att bara sitta och stirra på predikanten.

Christopher Ash ger en översikt över sju ingredienser i att lyssna väl. Sedan tar han upp hur man ska bemöta dåliga predikningar – de som är långtråkiga, otillräckliga eller innehåller villoläror. Till sist utmanar han oss med idéer om hur vi kan hjälpa och uppmuntra våra bibellärare att hålla predikningar som verkligen ska hjälpa oss att växa som kristna.

Christopher Ash är verksam som författare vid Tyndale House i Cambridge, England och del i predikantteamet i St. Andrew the Great church. Tidigare var han föreståndare för Cornhill Training Course i London.

Vi kristna lyssnar på tusentals predikningar – och har ofta kritiska synpunkter på hur det predikas. Men när funderade vi senast på vårt eget lyssnande? Christopher Ash har skrivit en unik, utmanande och mycket praktisk liten bok om hur man kan utveckla sitt eget lyssnande – och få ut mer av predikan. Rekommenderas!

Stefan Gustavsson, Direktor Apologia – Centrum för kristen apologetik

 

Som all form av kommunikation, har predikan inte bara en avsändare och ett budskap, utan också mottagare. Vi hoppas alla att våra predikanter, pastorer och förkunnare gör sin del av arbetet, men det är nog få av oss som faktiskt tänker på hur man lyssnar väl. Den här mycket tillgängliga och konkreta boken ger bra tips på hur man lyssnar på en predikan så att Guds ord kan verka.

Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan och samordnare för Langham Sverige